Mede dankzij onze sponsors

Werden veel projecten gerealiseerd….

Organisatie “Charge Nepal”

De organisatie “Charge Nepal” initieert, stimuleert en ondersteunt projecten in Nepal waardoor voor de lokale bevolking de leefomstandigheden verbetert worden. Dankzij financiële steun van Charge Nepal kon de renovatie van de keuken aanzienlijk sneller plaatsvinden.

Charge Nepal

PLUS Supermarkt van Schaick

Meerdere malen per maand sponsert Plus Supermarkt van Schaick (webisite: hier) het project: Samen koken, samen eten. Dankzij deze sponsering kunnen wij tegen een zeer laag bedrag ouderen en alleenstaanden bij ons uitnodigen om samen van een maaltijd te genieten.

Leaseje

Lionsclub Maarn-Maarsbergen

De Lionsclub Maarn-Maarsbergen is een actieve club die zich al sinds 1981 inzetten om te helpen waar dat nodig is. Ook Vlinders van Immanuël wordt gesteund door de Lionsclub Maarn-Maarsbergen waar wij heel dankbaar voor zijn.

Lionsclub Maarn-Maarsbergen

Leaseje

Stichting Vlinders van Immanuël hebben vele tientallen schoenen gedoneerd gekregen voor de kinderen in de crisisopvang. Wij zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen en de uiteindelijke gever: Leaseje heel veel dank verschuldigd!

Leaseje
Vlinders van Immanuël

Steunt u ons ook?

Wij zijn heel erg blij met iedere sponsor. Uw gift wordt 100% besteed aan onze dienstverlening!

Naar onze projecten

Steun ons door een bedrag over te maken naar:

NL86 INGB 000 73 00 147
t.n.v. StichtingVlindersVanImmanuel.

Namens alle kinderen en ouderen willen wij u heel erg bedanken!