Wij hebben uw steun hard nodig om de oude en gedateerde gemeenschapsruimte grondig te renoveren en geschikt te maken voor de opvang van de kinderen en de samenkomsten met de ouderen. Zoals u kunt zien op de foto’s voldoet de ruimte nagenoeg niet aan de eisen en wensen die je van een gemeenschapsruimte mag verwachten. De ruimte wordt grotendeels zelf gerenoveerd om te besparen op tal van kosten zoals installatiekosten. Zo zijn wij al begonnen met het oude plafond te verwijderen en zijn de eerste elektriciteitsleidingen ook al gelegd. Maar dit is slechts nog maar het prille begin. Een nieuw plafond, geïsoleerde muren en vloer etc zijn, zelfs door zelf aan te leggen, enorme kostenposten. Wij hebben het hele project krap begroot op €4.500, en dat is voor ons een enorm groot bedrag. Mogen wij een beroep op u doen om dit werk te kunnen uitvoeren en op uw steun rekenen? Kom gerust langs om uw giften voor deze renovatie met eigen ogen te aanschouwen.

Steunt u ons!

Dat kan door een gift over te maken naar:

NL86 INGB 000 73 00 147
t.n.v. StichtingVlindersVanImmanuel.

Namens alle kinderen en ouderen willen wij u heel erg bedanken!