Beschrijving

Wij hebben uw steun hard nodig gehad om de oude en gedateerde gemeenschapsruimte grondig te renoveren en geschikt te maken voor de opvang van de kinderen en de samenkomsten met de ouderen. Zoals u kunt zien op de foto’s voldeed de ruimte niet aan de eisen en wensen die je van een gemeenschapsruimte mag verwachten. De ruimte werd grotendeels zelf gerenoveerd om te besparen op tal van kosten zoals installatiekosten. Een nieuw plafond, geïsoleerde muren en vloer, elektriciteit etc zijn, door zelf aan te leggen, immers enorme kostenposten. Wij hebben voor de afronding van de ruimte (o.a. de aankleding en kleine aanpassingen) nog het e.e.a. begroot op €450,00 (en dat is voor ons een enorm groot bedrag). Mogen wij een beroep op u doen om dit werk te kunnen uitvoeren en op uw steun rekenen? Kom gerust langs om uw giften voor deze renovatie met eigen ogen te aanschouwen.

Steunt u ons!

Dat kan door een gift over te maken naar:

NL86 INGB 000 73 00 147
t.n.v. StichtingVlindersVanImmanuel.

Namens alle kinderen en ouderen willen wij u heel erg bedanken!