Beschrijving

Het in de groentetuin bezig zijn geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en biedt hen de mogelijkheid om hen bij positieve tuinwerkzaamheden te betrekken.
De blootstelling aan de groene ruimte vermindert spanning en verhoogt het gevoel van welbehagen en geborgenheid. Met donaties om de geringe kosten voor de bouw van een kas te dekken, werd een stuk van de tuin een groene oase voor de kinderen.