Hoe werkt onze hulpverlening

De raad voor de Kinderbescherming (RVDK) neemt in de regel samen met een raadsondezoeker de beslissing of een kind c.q. tiener direct uit huis geplaatst moet worden.

Zij nemen dan contact op met Bureau Jeugdzorg (BJZ) die vervolgens in gesprek gaat met de Jeugd Zorginstelling.

De crisis manager gaat vervolgens daarna direct op zoek naar een plaatsing in een crisis pleeggezin. Vaak dient plaatsing bij een pleeggezin per direct te gebeuren. Maar soms kunnen er ook enkele dagen tussen zitten.

De pleegouder (in dienst van de jeugdinstelling) neemt dan de hulpverlenende taak over. Dit gebeurt onder begeleiding van een crisis begeleider.

De pleegkinderen verblijven meestal gedurende 3 tot 12 weken in een crisis pleeggezin, zoals het onze, totdat ze terug kunnen naar hun ouders of een plaatsing krijgen in een vast pleeggezin.

Het streven is overigens dat de kinderen gewoon terug geplaatst worden bij hun eigen ouders.

Vlinders van Immanuël
Vlinders van Immanuël
Vlinders van Immanuël

Met ieder kind wat ons weer verlaat om teruggeplaatst te worden naar het ouderlijke huis of pleeggezin plaatsen wij een vlinder op onze vlindermuur. Voor de kinderen een beeld waarmee wij ze willen zeggen dat ze zelf hun vleugels weer mogen uitslaan.

Vlinders van Immanuël
Vlinders van Immanuel
Vlinders van Immanuel
Vlinders van Immanuël
Vlinders van Immanuël